آذر ۲۴۱۳۹۳
 

فکر میکنم مرور اتفاقایی که افتاده و حرفهایی که زده شده دردی رو دوا نمیکنه..من خیلی داغونم..نگاه به شوخی هام نکن..حرفهایی که میزنی من لایقشون نیستم..دروغ و انسانیت زیرپا گذاشتن و دو رویی و این حرفها ناراحتم میکنه..تند خویی نکن..بگو خواسته ت چیه؟ رابطه؟ قهر؟ خداحافظی؟ دوستی؟ استاد شاگردی؟ خاطره خوب تو ذهن همدیگه؟ خاطره بد؟ هر چیزی که فکر میکنی من تا حالا نفهمیدم و درک نکردم رو بهم بگو ..بدون قضاوت بدون پیش داوری بدون درد بدون اتهام زنی…ساده مثل همیشه…من بد تورو نمیخوام اینو میدونی